Tłumaczenia

Poświadczanie tłumaczeń

Na życzenie klientów, przetłumaczone teksty oraz tłumaczenia różnorodnych dokumentów poświadczamy pieczęcią biura tłumaczeń albo w biurze notarialnym.

POŚWIADCZANIE TŁUMACZEŃ PIECZĘCIĄ BIURA TŁUMACZEŃ
Przetłumaczony tekst albo dokument zostaje zszyty i poświadczony pieczęcią biura tłumaczeń, na końcu tekstu podpisuje się tłumacz, który wykonał tłumaczenie.
Podpis tłumacza poświadcza, że treść tłumaczenia odpowiada treści tekstu, którego wykonano tłumaczenie.
W celu otrzymania poświadczenia biura tłumaczeń, nie jest wymagane dostarczenie oryginałów dokumentów (dokumenty mogą być bez podpisów i pieczęci), ich kopie mogą nam Państwo wysłać pocztą elektroniczną, faksem.

POŚWIADCZENIE TŁUMACZEŃ W BIURZE NOTARIALNYM

Przetłumaczony oficjalny dokument zostaje zszyty, opatrzony podpisem tłumacza, pieczęcią biura tłumaczeń oraz dostarczony do biura notarialnego w celu poświadczenia.
Notariusz wykonuje dwie funkcje: poświadcza oryginalność podpisu tłumacza oraz, jeśli to jest potrzebne, odpis okazanego dokumentu oryginalnego (za zgodność z oryginałem).
Notariusz nie poświadcza: dokumentów nieoficjalnych (bez oryginalnych pieczęci, podpisów, numeru rejestracyjnego dokumentu); zgodności treści tłumaczenia z treścią tłumaczonego tekstu.
W celu poświadczenia dokumentów w biurze notarialnym, do biura tłumaczeń należy dostarczyć oryginały oficjalnych dokumentów albo poświadczone przez dowolnego notariusza RL odpisy (kopie) tych dokumentów.
Dokumenty poświadczone przez notariusza klienci mogą odebrać w biurze tłumaczeń albo poświadczone dokumenty są wysyłane pocztą pod adres wskazany przez klienta do dowolnego kraju.