Tłumaczenia

Tłumaczenia pisemne

Nasze zalety:
 • Jakość
 • Na większość języków obcych teksty są tłumaczone przez tłumaczy, dla których ten język jest językiem ojczystym. 
 • Po ustaleniu specyfiki tłumaczonego tekstu, zlecamy jego tłumaczenie tłumaczowi specjalizującemu się w tłumaczeniu tekstów z odpowiedniej dziedziny np.: technicznych, prawniczych, medycznych lub in.
 • Dbając o poprawę jakości świadczonych usług, współpracujemy ze specjalistami i redaktorami z krajów zagranicznych.
 • Operatywność 
 • Zamówienia wykonujemy terminowo. 
 • Stałym klientom pomagamy w sposób operatywny wykonując tłumaczenia krótkich tekstów korespondencji elektronicznej. 
 • Elastyczny system cenowo-rabatowy 
 • Na zamówienia o większej objętości stosujemy rabaty. 
 • Nie stosujemy wyższych cen na skomplikowane teksty techniczne i prawne. 
 • Wobec stałych klientów stosujemy elastyczny system rabatów lojalnościowych. 
 • Poufność
 • W dziedzinie tłumaczeń pomyślnie działamy już od 8 lat.
 • Tłumaczenia poświadczamy pieczęcią biura tłumaczeń oraz notarialnie.
 • Tłumaczymy z wielu / na wiele języków świata.
 • Współpracujemy z tłumaczami z różnych krajów świata.
 
 • Tłumaczenie tekstów ekonomicznych. Tłumaczymy różnorodne dokumenty, które nasi klienci wykorzystują w swojej codziennej działalności: dokumenty biurowe, do szkolenia pracowników, materiał marketingowy, plany biznesowe, analizy rozwoju przedsiębiorstwa, oferty handlowe, korespondencja biznesowa, formularze, bazy danych, sprawozdania, opisy towarów, oficjalne dokumenty i inne.
 • Tłumaczenie tekstów prawniczych. Tłumaczymy dokumenty prawnicze: umowy, statuty przedsiębiorstw, pełnomocnictwa, akty notarialne, orzeczenia sądów, dokumentację zamówień publicznych, dokumenty BHP, umowy o pracę i in.
 • Tłumaczenie tekstów technicznych. Tłumaczymy instrukcje eksploatacji, obsługi różnorodnych urządzeń i maszyn, sprzętu AGD, urządzeń grzewczych i chłodniczych, oczyszczalni ścieków, techniki drogowej, rolniczej, normy techniczne, specyfikacje materiałów i produktów, teksty rysunków technicznych, katalogi części zamiennych, dokumentację systemu kontroli jakości, dokumenty certyfikacyjne i inne.
 • Tłumaczenie tekstów finansowych. Tłumaczymy bilanse, sprawozdania z audytu i inne sprawozdania finansowe, kosztorysy i inne dokumenty.
  Tłumaczenie tekstów reklamowych. Tłumaczymy teksty reklamowe i reprezentacyjne przedsiębiorstwa: ulotki, broszury, katalogi usług i towarów, materiały marketingowe, etykiety produktów i inne teksty.
 • Tłumaczenie tekstów medycznych, farmaceutycznych. Tłumaczymy instrukcje obsługi i eksploatacji sprzętu medycznego i urządzeń, zaświadczenia lekarskie, historie choroby, wnioski z badań, dokumenty farmaceutyczne.
 • Tłumaczenia z języków obcych na inne języki obce. W celu zapewnienia lepszej jakości tłumaczeń oraz ciągłości tekstów, oferujemy tłumaczenia z języków obcych na inne języki obce: z angielskiego na estoński, łotewski, polski, francuski, rosyjski i inne języki obce (dostępne są również inne kombinacje językowe).