Tłumaczenia

  • Tłumaczenie tekstów ekonomicznych. Tłumaczymy różnorodne dokumenty, które nasi klienci wykorzystują w swojej codziennej działalności: dokumenty biurowe, do szkolenia pracowników, materiał marketingowy, plany biznesowe, analizy rozwoju przedsiębiorstwa, oferty handlowe, korespondencja biznesowa, formularze, bazy danych, sprawozdania, opisy towarów, oficjalne dokumenty i inne.
  • Tłumaczenie tekstów prawniczych. Tłumaczymy dokumenty prawnicze: umowy, statuty przedsiębiorstw, pełnomocnictwa, akty notarialne, orzeczenia sądów, dokumentację zamówień publicznych, dokumenty BHP, umowy o pracę i in.
  • Tłumaczenie tekstów technicznych. Tłumaczymy instrukcje eksploatacji, obsługi różnorodnych urządzeń i maszyn, sprzętu AGD, urządzeń grzewczych i chłodniczych, oczyszczalni ścieków, techniki drogowej, rolniczej, normy techniczne, specyfikacje materiałów i produktów, teksty rysunków technicznych, katalogi części zamiennych, dokumentację systemu kontroli jakości, dokumenty certyfikacyjne i inne.
  • Tłumaczenie tekstów finansowych. Tłumaczymy bilanse, sprawozdania z audytu i inne sprawozdania finansowe, kosztorysy i inne dokumenty.
  • Tłumaczenie tekstów reklamowych. Tłumaczymy teksty reklamowe i reprezentacyjne przedsiębiorstwa: ulotki, broszury, katalogi usług i towarów, materiały marketingowe, etykiety produktów i inne teksty.
  • Tłumaczenie tekstów medycznych, farmaceutycznych. Tłumaczymy instrukcje obsługi i eksploatacji sprzętu medycznego i urządzeń, zaświadczenia lekarskie, historie choroby, wnioski z badań, dokumenty farmaceutyczne.
  • Tłumaczenia z języków obcych na inne języki obce. W celu zapewnienia lepszej jakości tłumaczeń oraz ciągłości tekstów, oferujemy tłumaczenia z języków obcych na inne języki obce: z angielskiego na estoński, łotewski, polski, francuski, rosyjski i inne języki obce (dostępne są również inne kombinacje językowe).